Over halvparten av fosterbarna får ikke tilsynet de har krav på

Fylkesmann Elisabeth Aspaker ser svært alvorlig på utviklingen i Tromsø kommune.

FREMSKYNDER MØTE: Som en følge av de nye tallene fra barnevernet, vil Elisabeth Aspaker be kommunen redegjøre for hvordan de skal håndtere lovbruddene. Hun vil også fremskynde et møte med barnevernstjenesten. 

pluss

For å påse at barnevernet gjør jobben sin og at fosterbarna har det bra, er kommunen fosterhjemmet ligger i lovpålagt å føre tilsyn med hvert enkelt barn fra plasseringstidspunktet til de fyller 18 år. Minimumskravet er fire besøk i året, men det kan reduseres til to i spesielle tilfeller.