Overfylt til høsten – får ikke nybygg før neste skoleår

Til høsten blir det langt flere elever på Bjerkaker skole enn det er plass til. Et nybygg vil imidlertid ikke være på plass før høsten 2019. Også på Prestvannet skole og Kaldfjord skole er det behov for tiltak raskt.

ELEVTALLSVEKST: Bjerkaker skole har akutt behov for mer plass i forbindelse med elevtallsøkningen til høsten. Et nybygg vil ikke stå ferdig før til skoleåret 2019–2020.  Foto: Ronald Johansen

Vi har ledig kapasitet på Fagereng og Workinnmarka. Med fleksible grenser kan vi se hvem som bor nær nok til å gå på naboskolen med ledig kapasitet.

Grete Ollila, seksjonsleder ved Avdeling for oppvekst og utdanning
pluss

– Bjerkaker skole har en kapasitet på 350 elever, fra høsten vil vi få 380 elever. Da må vi gjøre interne grep, som å ta i bruk spesialrom, sier rektor Berit Grindstein.