Anestesilegen som reddet Karl Arne: – Det ville vært uforsvarlig å fly videre

Legen sier seg enig i at Karl Arne Jacobsen var heldig som fikk en så alvorlig allergisk reaksjon om bord på et fly hvor det også satt en anestesilege.

– IMPONERT: Anestesilege Geir Ivar Følling Elgjo var imponert både over at Norwegian-flyet var så godt utstyrt med medisinsk materiell, og at alle involverte forholdt seg rolige i situasjonen som oppsto om bord. FOTO: PRIVAT 

pluss

– Ja, dette er jo virkelig mitt bord, så han var heldig sånn sett, sier Geir Ivar Følling Elgjo, anestesilege ved UNN.