Siri er gravid i syvende måned – det hindret henne ikke fra å delta på heimevernøvelse

Heimevernet fikk bruk for Siri Heitmann Henriksens gravidmage under øvelse.

GRAVID: Liaisonoffiser og distriktslotte i HV-16 Siri Heitmann Henriksen synes ikke det var et hinder å være syv måneder gravid under øvelsen i mars. Hun syntes tvert imot det var noe heimevernet kunne dra nytte av. 

pluss

Under Heimevernets militærøvelse i mars var liaisonoffiser Siri Heitmann Henriksen gravid. Dette var noe de deltakende heimevernsområdene kunne benytte for å øve seg på sanitetscaser.