Mener administrasjonen har ignorert Robukta-vedtak

Robukta AS mener kommuneadministrasjonen ikke har fulgt opp formannskapets vedtak om å gå i dialog med grunneierne om kjøp av Robukta-eiendommene.

FORBUD MOT TILTAK: Kommuneadministrasjonen tar ikke klagen fra Robukta AS på det midlertidige forbudet mot tiltak på Robukta-eiendommene til følge. Foto: Kjetil Vik 

pluss

Siden vedtaket i august i 2017 og fram til nå har det ifølge Robukta AS bare vært ett møte med kommunen.