Helse og omsorg:

– Vi politikere har sovet i timen i 20 år

Det har ikke blitt gjort nok for å sikre pleie og omsorg til byens befolkning. Nå blir det nødvendig med en storstilt byggeaksjon, mener Gunhild Johansen (SV).

NYBYGG I 2005: Allerede da Sør-Tromsøya sykehjem ble ferdigstilt var kommunen klar over at det var et langt større behov for institusjonsplasser. Foto: Trond Thomassen 

pluss

Uansett hvor mange tiltak som settes i gang som følge av kuttvedtaket på 200 millioner kroner, vil ikke kommunen havne økonomisk i vater før det bygges nok pleie- og omsorgsinstitusjoner, forteller leder i helse- og velferdskomiteen, Gunhild Johansen (SV).