Tillitsvalgt om det nye UNN-styret:

– Må finne direktør som kan få tillit i fagmiljøene

Foretakstillitsvalgt i Sykepleierforbundet på UNN tror den nye styrelederen får en tøff jobb med å gjenopprette tilliten. Legeforeningen mener det var bra med et skifte.

Skuffet: Foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet, Mai-Britt Martinsen er skuffet, og tror den nye styrelederen får en tøff jobb. Foto: Jon Terje Eiterå 

pluss

I forrige uke ble det kjent at Helse Nord velger Ansgar Gabrielsen som ny styreleder ved UNN, til tross for at både UiT, fylkestinget og KS Troms stilte seg bak Arnfinn Sundsfjord som styreleder. Prosessen har vært kritisert fra flere hold, og spesielt fra fylkestinget og KS har det blitt brukt sterke ord.