Etterlyser friske driftsmidler til Tromsømarka-prosjektet

Om ikke investeringene i Tromsømarka skal forfalle, må det settes av midler til drift.

Henrik Romsaas fikk ros for sitt arbeid med Tromsømarka-prosjektet i onsdagens kommunestyremøte.  Foto: Christer Pedersen

pluss

Onsdag behandlet kommunestyret sluttrapporten for Tromsømarka-prosjektet - frilufts- og folkehelseprosjektet som det er brukt til sammen 33 millioner kroner på.