200 millioner lavere overskudd for Troms Kraft

Aksjesalg oppgis som årsak til nedgangen.

Konserndirektør i Troms Kraft, Semming Semmingsen, kan se tilbake på et svakt år for nettvirksomheten.  Foto: Kent-Einar Myreng

pluss

Årsregnskapet for 2017 har blitt behandlet av styret, skriver Troms Kraft AS i en pressemelding. Konsernregnskapet for 2017 viser et overskudd før skatt på 163 millioner kroner mot 379 millioner året før.