Avdekket flere avvik ved avfallsmottak - frykter alvorlige konsekvenser om noe skulle gå galt

Fylkesmannen gir Remiks Produksjon AS og Perpetuum Miljø AS beskjed om å rydde opp.

AVVIK: Det ble under Fylkesmannens inspeksjon avdekket flere avvik ved Remiks Miljøpark. Foto: Håkon Steinmo 

pluss

I henhold til avfallsforskriften er avfallsselskapenes kunder nødt til å deklarere farlig avfall. Opplysningene som skal gis omfatter blant annet leverandør, type avfall, leverte mengder, avfallets egenskaper, sammensetning og eventuelt innhold av bestemte miljøskadelige stoffer.