PST om trusselen mot nord: – Russerne kartlegger norsk forsvar og beredskap

Den største trusselen mot Norge i 2018 er terror begått av ekstreme islamister. Men i nord er det størst grunn til å frykte Russland mener PST.

PST: PST i Troms informerte om situasjonen både for hele landet og Nord-Norge. En medarbeider i PST, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke ønsker navnet sitt i avisen, sa under møtet på politihuset at man vet russerne bedriver kartlegging av norsk forsvar og beredskap. FOTO: SILJE LØVSTAD THJØMØE 

pluss

Det er russisk og kinesisk etterretning som kan ha størst skadepotensial mot Norge. De er på jakt etter informasjon innen teknologi, forskning, personregistre, foretaksinformasjon, strategier, beslutningsprosesser samt vesentlig informasjon om forsvar, beredskap og infrastruktur. Og de bruker gjerne folk på innsiden for å få tak i det informasjon om for eksempel kollegaer eller firmaet de jobber for.