Her skal Tromsøs første e-sigarettbutikk åpne

Til sommeren åpner kjeden, som selger damputstyr, i Mack-kvartalet.

MACK-Kvartalet: Her skal Ismokeking åpne butikk. Foto: privat 

pluss

Ombyggingen av lokalene i Mack-kvartalet er allerede i gang. Det er mye som skal på plass før kjeden Ismokeking skal åpne den første e-sigarettbutikken i Tromsø rundt månedsskiftet mai/juni.