Foreslår midlertidig avlastningsløsning for de rammet av innsparingsforslaget

De pårørende til barna på Berglund og i Iver Walnums vei ber kommunen om å beholde en av avlastningsboligene.

VIL VENTE: Brukerrådet for avlastningsboligene på Berglund og i Iver Walnums vei – her representert ved leder Leif-Inge Bårdsen og Audny Anke – ber kommunen om å beholde den ene av avlastningsboligene. Foto: Håkon Steinmo 

pluss

Kommunestyret vedtok i mars at avlastningsboligene på Berglund og i Iver Walnums vei IKKE skulle legges ned som følge av innsparinger i helse- og omsorgssektoren.