Kommunen styrer mot et merforbruk på 134 millioner

Av dette står pleie og omsorg for nesten 90 prosent.

KUTT, KUTT: Britt Elin Steinveg mener tallene understreker behovet for kutt innen pleie og omsorg. 

pluss

Basert på kommunens drift for januar og februar går Tromsø kommune mot et merforbruk på 134 millioner kroner for hele 2018. Pleie- og omsorg står for nesten 90 prosent av dette, altså 119 millioner kroner.