Kommunen må kutte i planlagte investeringer:

Disse prosjektene er i fare

Investeringsbudsjettet for perioden 2018–2021 er på 5,2 milliarder kroner. Nå ber administrasjonssjefen om å få legge fram en revidert plan for kommunens investeringer som står i forhold til kommunens økonomiske situasjon.

VENTER PÅ NY BARNEHAGE: Trondjord barnehage er lokalisert i en gammel lærerbolig. – Barnehagen er i elendig stand og det ville være et slag under beltestedet å bli tatt ut av budsjettet nå som vi har venta så lenge på dette, sier enhetsleder Trond Lorntzsen.  Foto: Privat

pluss

Kommunens gjeld skyter til værs uten at inntektene klarer å holde følge, og kommunen har nå to valg: Enten kutte i driftskostnader, eller fjerne og forskyve prosjekter som foreløpig ikke er iverksatt.