Slik vil de sikre Tromsøs trehus- bebyggelse mot en ny bybrann

Tromsø Brann og redning ønsker å lage en konkret brannsikringsplan for verneverdige trehusområder i sentrum. Nå får de midler fra Riksantikvaren.

HAR FÅTT MIDLER: Dan Tore Lyseggen i Tromsø Brann og redning er pådriver for arbeidet med brannsikringsplan for trehusbebyggelsen i sentrum. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Tromsø har, ifølge overingeniør i Tromsø Brann og redning, Dan Tore Lyseggen, en av landets største sammenhengende trehusbebyggelser.