Staten mener byen ikke når mål om nullvekst i biltrafikken: Holder tilbake 32 millioner

Samferdselsdepartementet mener Tromsø ikke når målet om nullvekst i biltrafikken innen utgangen av 2018. Nå vil departementet holde tilbake over 32 millioner kroner.

ØKER: Til tross for tiltak for å få flere til å parkere bilen til fordel for bussen, har biltrafikken økt de siste årene. Nå vil Samferdselsdepartementet holde tilbake halvparten av årets midler i belønningsavtalen med kommunen og fylkeskommunen.   Foto: Ronald Johansen

pluss

Millionene staten vil holde tilbake er en del av den såkalte belønningsavtalen Tromsø kommune og Troms fylkeskommune inngikk med Samferdselsdepartementet for perioden 2015–2018.