Hevingen av sjarken «Kristine» ble ikke prioritert av politiet eller Havarikommisjonen:

– Det er en hån mot pappa og alle andre fiskere

Barna til den savnede fiskeren Edgar Leonhard Hansen (52) er både lettet over at faren er funnet, men også sinte for at det tok to år fra han forsvant til vraket ble hevet.

REAGERER: Aleksander Johannessen (til venstre), Arild Hansen og Kristine Vinje har i to år ønsket å få sjarken til faren og broren hevet. Søndag ble den på privat initiativ tatt opp fra 20–30 meters dyp, og ved siden av vraket ble det funnet en død person som familien er sikre på er den savnede fiskeren Edgar Leonhard Hansen (52). 

pluss

Det var natt til 18. juli 2016 at sjarken «Kristine» havarerte – med skipper Edgar Leonhard Hansen (52) om bord – ved Maursund i Nord-Troms. Statens Havarikommisjon vurderte at saken ikke var undersøkelsespliktig da de mente at Hansen brukte båten til fritidsformål på ulykkestidspunktet.