Revidert statsbudsjett:

Milliondryss over studentboliger

Regjeringen ønsker å legge 93,5 millioner mer i potten for studentboligbygging, men i Tromsø telles det uansett på knappene om et nytt byggetrinn skal startes.

NYBYGG: I studentbyen i Dramsveien er det nylig bygget over 500 studentboliger. Det finnes planer på ytterligere 250 boliger i området. 

pluss

Det medfører at den såkalte kostnadsrammen, som er hvor mye en studentbolig får lov til å koste, økes fra 800.000 kroner til 900.000 kroner i pressområder. I resten av landet øker den fra 700.000 til 850.000 kroner.