Nå skal kommunen kartlegge byens farlige skoleveier

Trygg skolevei er en av forutsetningene for at flere elever går eller sykler til skolen i stedet for å bli kjørt. Nå skal Sweco på oppdrag for kommunen gjøre en trafikksikkerhetsanalyse av skoleveiene.

KARTLEGGER SKOLEVEIER: Trafikktekniker Sten Jarle Jensen i Tromsø kommune ved Gyllenborg skole, én av 18 skolekretser som er med i en utredning for å bedre trafikksikkerheten på skoleveiene.   Foto: Kjetil Vik

pluss

Til tross for at elevene oppfordres til å gå eller sykle til skolen, velger mange foreldre likevel å kjøre barna fordi skoleveien oppfattes som utrygg.