Forslag til nye skolekretser ute på høring:

Gyllenborg-elever får Grønnåsen som ungdomsskole

Administrasjonen foreslår omfattende endringer av skolekretsene i Tromsø.

TIL GRØNNÅSEN: Gyllenborg-elever som skal begynne på ungdomstrinnet kan måtte gå på Grønnåsen i stedet for Sommerlyst.  Foto: Ronald Johansen

pluss

Fra neste år kan det «gylne triangelet», hvor elever går fra Gyllenborg til Sommerlyst, og videre til Kongsbakken, være historie. Hvert fall i en fireårsperiode.