Foreldre i harnisk etter kommunens forslag til nye skolekretser:– Kaster egne festtaler på havet for å berge økonomien

At Gyllenborg-elevene skal sokne til Grønnåsen ungdomsskole – ikke Sommerlyst – setter sinnene i kok.

BURDE BYGGET STØRRE: Knut Stalsberg, som har barn på Gyllenborg, mener årsaken til at kommunen nå foreslår å sende Gyllenborg-elevene til Grønnåsen når de skal over på ungdomstrinnet, er dårlig kommunal planlegging. Ifølge Stalsberg burde nye Sommerlyst vært mye større. 

pluss

– Umiddelbart virker det bakvendt å erklære at Sommerlyst er for liten bare to år etter at den nye skolen åpnet. Det er ikke arealmangel på tomten som gjør den for liten, det er rett og slett et underdimensjonert bygg. Kommunen er nødt til å ta konsekvensen av sin egen planlegging innenfor den skolekretsen. Det manglet ikke akkurat på varsler fra faglig hold, sier Knut Stalsberg.