Kommunen brukte 19 millioner mindre enn planlagt i 2017 – setter hele summen på fond

Administrasjonssjefen legger neste uke fram kommunens regnskap for 2017. Det viser gull og grønne skoger, eller en kommuneøkonomi som ligger brakk. Alt etter om man har på seg Ap- eller Høyre-briller.

REGNSKAP: Kommunens regnskap legges fram for politisk behandling neste uke. Allerede nå er de uenig om hva tallene betyr. Alle foto: Ronald Johansen 

pluss

Kommunen hadde i 2017 et regnskapsmessig mindreforbruk på 18.949.425 kroner, altså 18,9 millioner kroner. Overskuddet har blitt satt over på disposisjonsfondet til kommunen.