Normisjon fikk pris for beste misjonsprosjekt

Normisjons prosjekt i Bangladesh fikk utdelt 15.000 kroner under en seremoni på The Edge.

FIKK SJEKK: Dag Håkon Eriksen (i midten) fra Normisjon tok imot sjekk. Foto: Eskild Johansen Til venstre: Hotelldirektør Øyvind Alapnes, som sammen med Kirkeverge i Tromsø Kirkelig Fellesråd delte ut sjekken på vegne av konferansen.   Foto: Eskild Johansen

pluss

Mandag og tirsdag var Nord-Hålogaland bispedømme vertskap for en fellessamling med kirkens syv samarbeidsorganisasjoner som jobber i over 40 land rundt om i verden. Kirkens samarbeid med misjons-, rettighets- og bistandsorganisasjoner er rammet inn av SMM «Samarbeid menighet og misjon».