Tromsøværinger oppnevnt til Sannhets- og forsoningskommisjonen:

– Fornorskningen var smertefull

Stortinget har nedsatt en kommisjon som skal granske fornorskningspolitikken mot kvener og samer. Tre av tolv er fra Tromsø.

TROMSØ REPRESENTERT: Stortinget har nedsatt en kommisjon som skal granske fornorskningspolitikken mot kvener og samer. Fagmiljøet på UiT Det Arktiske Universtietet og Tromsø Museum er godt representert.  Foto: Ann Sissel Jenssen/Kariann Bjørnerøy

pluss

Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (sannhets- og forsoningskommisjonen), blir det offisielle navnet på kommisjonen som over fire år skal granske fornorskningspolitikken mot kvener og samer.