Fylkessammenslåingen:

Ørnebakk er villig til å styre uten Finnmark

Troms og Finnmark har ingen dialog om fylkessammenslåing. På fredag skal de møtes – men det er høyst usikkert om Finnmark vil delta på møtet.

LEDER: Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk er i en sentrum av en komplisert konflikt med Finnmark fylkeskommune. Om Finnmark nekter å delta i sammenslåingen, kan Troms få ansvar for å lede prosessen på egen hånd. Foto: Amund Hansen 

pluss

Stridens kjerne mellom Troms og Finnmark er den såkalte «fellesnemnd», et organ som skal styre de to fylkeskommunene, og legge til rette for den nye sammenslåtte organisasjonen i 2020. Fellesnemnd skal etter ordre fra kommunalministeren ha sitt første møte på fredag i Alta.