«Kiss-and-drop»-sone skal sørge for tryggere skolevei her

Foreldre som kjører sine barn helt inn til skolegrinda tvinger fram sikringstiltak for å gi tryggere skolevei.

NY «KISS-AND-DROP»: Her foreslår det å legges en inn- og utkjøringssone for avlevering av barna som går på Borgtun skole. Det skal bidra til økt trafikksikkerhet rundt skolen. Illustrasjon: Google Maps 

pluss

Administrasjonen fikk strykkarakter av formannskapet da de behandlet et forslag for trafikksikringstiltak rundt Borgtun skole.