Klimaskifte kan gjøre Barentshavet varig isfritt

Livet i Barentshavet står foran dramatiske endringer som følge av klimaskiftet. En ny studie som havforsker Sigrid Lind (34) står bak viser at hele Barentshavet kan bli varig isfritt.

ISFRITT: «Isflakene» som utgjør taket på Polaria vil ikke smelte, men det gjør isen i det nordlige Barentshavet. Forsker Sigrid Lind og kollegaer ved Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret viser at det pågår et dramatisk klimaskifte i det nordlige Barentshavet kan føre til at det blir varig isfritt. 

pluss

Det er ikke bare en økning i lufttemperaturen i Arktis med påfølgende issmelting som har skjedd de siste årene, nå kan forskere også påvise store endringer i havet i nord. Studien viser hvorfor dette området er hotspot i Arktis, og svaret ligger i havet.