Deltok i pavens vitenskapelige akademi om klima og miljø:

Nå er reineierens egne områder truet etter inngrep

Risten Turi Aleksandersen er reineier sør på Kvaløya og generalsekretær i Samisk kirkeråd. Forrige uke deltok hun i pavens vitenskapsakademi om FNs bærekraftsmål.

PAVELIG RÅD: Pavens vitenskapelige råd hadde invitert urfolksrepresentanter fra hele verden til høring i Roma, om FNs bærekraftsmål. Risten Turi Aleksandersen er generalsekretær i Samisk Kirkeråd, og representerte samene under konferansen. 8FOTO: GABRIELLA C. MARINO/PONTEFICAL ACADEMY OF SIENCES 

pluss

– Urfolk har forvaltet sine områder i tusenvis av år uten å ødelegge naturen.