KOSTRA-tallene viser deprimerende sannhet:

Flest eldre på dobbeltrom i Tromsø

Sammenlignet med andre byer ligger Tromsø på topp i antall eldre som må bo på dobbeltrom på sykehjemmene i byen. Slik vil det være helt fram til tidligst 2023.

90 PÅ VENTELISTE: Avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland, sier situasjonen med dobbeltrom vil vedvare fram til tidligst 2023, når Kroken Bo- og velferdssenter etter planen skal stå ferdig. Han mener årsaken er at politikere har prioriterte andre ting. FOTO: LENA VERÅS ERIKSEN 

pluss

Det var i 2015 at iTromsø skrev om Lorna Johanne Jakobsen og Elea Nicolaisen som den gang var tvunget til å bo på dobbeltrom på Sør-Tromsøya sykehjem, fordi Tromsø manglet kapasitet på byens sykehjem.