Kan bli hotell i Matservice-kvartalet

Hotell med frokostsal, kafé og restaurant kan bli en del av det nye kvartalet i Storgata 25. Nå ber gårdeier Pellerin om innspill til hotellplanene.

NYE STORGATA 25: Direktør Eirik Espejord (til venstre) i Pellerin tror det også kan bli hotell i Storgata 25. Arkitekt Tord Kvien (nr. to fra venstre), markedssjef Morten Tidemann og prosjektleder Benjamin Marks hos Nielstorp+ AS Arkitekter da planen for nye Storgata 25 ble presentert i forrige uke.  

pluss

Da Pellerin og arkitekten presenterte planene for ombyggingen av Storgata 25 i forrige uke, var hotell ikke nevnt. I reguleringsplanen for Storgata 25 som ble vedtatt 26. oktober 2016 legges det til rette for oppgradering av kvartalet til forretning og kontorer.