Ferske kunstnere får gratis arbeidsplass

Takket være fylkeskommunens kunstatelier for nyutdannede kunstnere får Humle Rosenkvist (23) og Siri Mari Vitalis Larsen (25) gratis arbeidsplass det neste året.

GRUGLEDER SEG: Siri Mari Vitalis Larsen (til venstre) og Humle Rosenkvist er begge nyutdannede kunstnere og får det neste året bruke etableringsatelieret på Kysten gratis. – Både skummelt og spennende, mener det. 

pluss

Siden 2014 har Troms fylkeskommune utlyst atelier for nyutdannede visuelle kunstnere. Formålet med etableringsatelier er å støtte nyutdannede visuelle kunstnere som har som hensikt å etablere seg i yrket i Troms, og for å bidra til å skape mer fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere ved Troms fylkeskultursenter.