Avviksmeldingene:

Les alle avviksmeldingene knyttet til vold ved sykehjemmene i 2017

Vold, seksuelt krenkende atferd og trusler. Dette er hverdagen i Sykehjems-Tromsø.

UNDERRAPPORTERT: Det ble i 2017 meldt 175 avvik knyttet til vold.  Foto: Børge Sandnes

Har du tips til denne saken? Kontakt våre journalister, send en e-post til tips@itromso.no eller ring 77 64 06 00!

pluss

En eldre kvinne som bor på et sykehjem i Tromsø sitter og leser avisen. Plutselig får hun en slag rettet mot seg av en medpasient. Slaget kommer uprovosert.