Avviksmeldingene:

Over 175 voldsepisoder på sykehjemmene i fjor: – Vi trenger flere sykehjemsplasser og flere fagutdannede

Av alle avvikene innrapportert i 2017 fra sykehjemmene i Tromsø, er 175 av dem knyttet til vold mellom beboere eller av beboere mot pleiere. I flere av meldingene varsles det om mer enn én voldsepisode. Fagforbundet mener årsaken er ressursmangel.

FRYKTER DET VIL BLI VERRE: Ingrid Lettrem Olsen er hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune for Fagforbundets helse- og omsorgsavdeling. Hun frykter at underskuddet på 90 millioner fra 2017-regnskapet og ytterligere kutt på 71 millioner på budsjettforslaget for 2019 vil forverre bemanningssituasjonen på sykehjemmene. 

Har du tips til denne saken? Kontakt våre journalister, send en e-post til tips@itromso.no eller ring 77 64 06 00!

pluss

«For lite bemanning: I dag har vi vært fem personer på jobb. Dette til tross for at det er legevisitt og at vi har en beboer som trenger ekstra overvåking og tilsyn. En av beboerne slår og klyper pleierne.»