350 avvik knyttet til medisinering av sykehjemspasienter:

Døende pasient lå 11 timer uten lindrende behandling

350 av 1.178 avviksmeldinger omhandler medisinering av brukere. I enkelte tilfeller har feilene fått alvorlige konsekvenser.

Ikke bra: Hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet i Tromsø, Lee Jacqueline Douse, sier det ikke er bra med så mange medisinavvik. Hun peker på rutiner, lav bemanning og stressede ansatte som sentrale faktorer. 

Har du tips til denne saken? Kontakt våre journalister, send en e-post til tips@itromso.no eller ring 77 64 06 00!

pluss

Klokken 19.30 blir en døende pasient gitt morfin. Pasienten hadde hele kvelden fått smertestillende hver fjerde time fram til da.