Vil fortsatt kutte 200 millioner, til tross for alvorlige avvik

Men partiene er uenige om de massive nedsparingene innen helse og omsorg er gjennomførbare eller ikke.

KUTTER 200 MILLIONER PÅ HELSEBUDSJETT: Politsk ledelse og kommuneadministrasjonen i Tromsø er fortsatt enig i at man må kutte 200 millioner kroner i helsebudsjettet fram mot 2019. Til tross for at avviksmeldingene viser bemanningsproblemer på sykehjemmene i Tromsø. FOTO: RONALD JOHANSEN 

pluss

– For vårt arbeid med økonomien, er totaliteten som er det sentrale. Vi overtok en kommune som ikke hadde ei krone på bok. Etter budsjettforslaget fra administrasjonssjefen, vil vi ha over 300 millioner på disposisjonsfond, noe som vi aldri har hatt før, sier Jens Ingvald Olsen, gruppeleder for Rødt.