Rekordvarme i havet sørger for flere nye arter i nord

Sjøtemperaturen i og rundt Tromsø er nesten 2,5 grader over normalen.

HAVFORSKER: Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet sier at det er en kombinasjon av naturlige og menneskeskapte klimasvingninger som har ført til økt havtemperatur i Nord-Norge. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet 

pluss

Er du en av dem som har tatt deg en dukkert i sjøen den siste uka?