Stadig færre parkeringsplasser fører til flere utskrevne bøter i Tromsø:

Her deles det ut flest parkeringsbøter

Tromsø Parkering har gitt ut nesten 2.000 flere bøter så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.

ØKNING: Fagsjef i Tromsø Parkering mener økningen i antall parkeringsbøter blant annet skyldes innføringen av avgiftsparkering utenfor flere fylkeskommunale bygg i fjor høst. Alle foto: Jenny Ovlien 

pluss

I løpet av årets første syv måneder har Tromsø Parkering gitt ut 9.988 parkeringsbøter. Antall bøter som er ettergitt etter klage vises ikke i disse tallene, det kan derfor være noe lavere. I fjor lå tallet på 8.183 på denne tiden.