Fylkesmannen stanser gigantplaner for Stakkevollveien

Etter flere års klagebehandling har nå «dommen» kommet fra fylkesmannen: Kommunens reguleringsplan godkjennes ikke på grunn av omfattende saksbehandlingsfeil.

OMFATTENDE: Planene for Stakkevollveien er svært omfattende, og innbefatter blant annet kollektivfelt, gang- og sykkelveier, trafikksikringstiltak og oppgradering av veibanen. Illustrasjon: WSP 

pluss

Kort og forenklet fortalt: Kommunestyret vedtok i 2015 en omfattende reguleringsplan for hele Stakkevollveien langs strekningen Kullkransvingen/Tverrforbindelsen.