Stein fra Kina skal forskjønne havnetorget

Til tross for at det er flere uker siden den nye havneterminalen ble tatt i bruk, blir området ved hovedinngangen ferdig først i disse dager.

STEINLEGGES: Elisabet Arnesen, koordinator for Prostneset foran havnetorget ved hovedinngangen hvor steinheller fra Kina er i ferd med å bli montert. 

pluss

Fra mandag har arbeidere vært i full sving foran hovedinngangen med å legge tunge steinheller fra Kina utover havnetorget.