Jubler over oljeboom i Nord-Norge, men Nordland faller fra

Troms og Finnmark fikk en økning i leveransene til oljebransjen i fjor, mens Nordland stupte.

AAS­TA HANSTEEN: Gass­fel­tet Aas­ta Hansteen kom­mer i drift før års­skif­tet og vil, iføl­ge ol­je­næ­rin­gen, gi grunn­lag for vi­de­re vekst hos nord­nors­ke be­drif­ter. Foto: Ma­rit Hom­me­dal / NTB scan­pix 

pluss

Fordelt på 185 bedrifter fikk leverandørindustrien i Nord-Norge samlede leveranser for 3,64 milliarder kroner til petroleumssektoren i fjor, ifølge den ferske rapporten «Levert 2017» som Kunnskapsparken Bodø legger fram i dag.