Kunstfondet ble vedtatt i kommunestyret:

Foreslo å flytte stilling fra kunstfondet til Utekontakten

Marlene Berntsen Bråthen (Sp) mener det er unødvendig å bruke penger på en kunstrådgiver, og får støtte fra Høyre.

– UNØDVENDIG: Kommunestyrerepresentant Marlene Berntsen Bråthen (Sp) forslo å ikke opprette stillingen som kunstfaglig rådgiver for kunstfondet. – Jeg mener en slik stilling er unødvendig, og at jobben heller kan gjøres av kunstinteresserte frivillige, sier Bråthen. Foto: Martin Lægland 

pluss

I onsdagens kommunestyremøte vedtok politikerne innstillingen fra administrasjonen om å etablere et kunstfond. Det innebærer at når det bevilges penger til bygg, anlegg og uteområder, så skal det tas ut én prosent av investeringen til innkjøp av kunst.