Kommunen vil kjøpe tilbake milliontomta hvis Ikea-planene faller

Om møbelgigantens planer om varehus på Langnes faller i fisk, står Tromsø kommune klar.

USIKKERHET: Ikea la ned sitt servicesenter i Tromsø denne uka. Nå åpner kommunen for å kjøpe tilbake 50-millionerstomta der møbekjeden skullle bygge varehus, om det ikke blir noe av planene.  

pluss

Hva som skjer med Ikea-tomta på Langnes er uklart, etter at møbelkjeden la ned servicesenteret i Tromsø på grunn av manglende lønnsomhet tidligere i uka.

Mette Mohåg, avdelingsdirektør for bymiljø i Tromsø kommune, åpner nå for at kommunen kan kjøpe tilbake den attraktive tomta de i sin tid solgte til møbelkjeden.

– Arealmessig er dette en verdifull tomt, og vi ønsker ikke at Ikea selger tomta videre til noen andre, sier hun til iTromsø.

– Verdi som ikke vil forsvinne

POSITIV TIL KJØP: Mette Mohåg, avdelingsdirektør for bymiljø i Tromsø kommune, ønsker Ikeas tomt på Langnes tilbake i kommunale hender, om møbekjeden ikke tar den i bruk. Foto: John Strandmo 

Kommunen vil ha førsterett på kjøp, om møbelgiganten ikke tar tomta i bruk, forklarer Mohåg.

– Hvis Ikea ikke skal bruke tomta, sitter vi på en klausulert gjenkjøpsrett. Denne gjenkjøpsretten tenker jeg at vi vil benytte, snarere enn at Ikea selger den videre til andre.

I desember 2014 signerte daværende byrådsleder Øyvind Hilmarsen og Ikea-sjef Carol Bates salgsavtalen for tomta. Salgssummen var 52,7 millioner kroner.

– Har dere råd til å kjøpe tomta tilbake, i og med at kommuneøkonomien er såpass presset?

– Dette er noe vi må se på, men tomta har en iboende verdi som ikke vil forsvinne, sier avdelingssjefen.

Uproblematisk kjøp

Ifølge tilbakekjøpsklausulen skal kommunen kunne kjøpe tilbake tomta for de snaut 53 millionene de mottok for fire år siden – pluss 5 millioner kroner som var avtalt for å dekke Ikeas kostnader for planlegging og regulering av tomta.

Denne summen vil være grunnlag for en indeksregulering av kjøpesummen, ifølge kommunal stabssjef for økonomi og utvikling, Oddgeir Albertsen.

– Økonomisk sett vil et kjøp være uproblematisk siden næringslivet hele tiden etterspør tomter, sier Albertsen.

– Tomta skal ikke stå tom

INTERESSE FRA NÆRINGSLIV: Stabssjef for økonomi og utvikling i Tromsø kommune, Oddgeir Albertsen, får mange henvendelser om næringstomter i Tromsø. Ronald Johansen 

Stabssjefen mener neste utspill rundt tomta må komme fra Ikea.

– Kommunen kommer ikke til å kjøpe ikke tomta for at den skal tå tom. Vi har en samfunnsutvikleroppgave, så det er naturlig å kjøpe tomta tilbake for så å selge den videre til virksomhet vi ønsker der, påpeker han.

Kommunikasjonsrådgiver Troels Normann Mathisen i Ikea vil overfor iTromsø ikke kommentere et eventuelt tomtesalg til kommunen.

– Dette må vi komme tilbake til i desember. Da skal vi fatte en avgjørelse om hva som skjer med tomta vår i Tromsø, sier Mathisen.

Vil bruke disposjonsfondet

VIL BRUKE DISPOSISJONSFONDET: Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Jarle Heitmann, ønsker å bruke av disposisjonsfondet for å sikre kommunen Ikea-tomta.   Foto: Christer Pedersen

Jarle Heitmann, gruppeleder for Arbeiderpartiet, støtter administrasjonens forslag om å sikre kommunen Ikea-tomta. Han tror tomta kan komme felleskapet til nytte.

–  Det er mange prosjekter som er foreslått de siste årene, som en slik tomt kan være aktuell for, både innenfor idrett, næring og boligutbygging, som dette er arealer som kommunen med fordel kan eie selv, mener Heitmann.

Heitmann mener dette viser verdien av å bygge opp et disposisjonsfond, som han mener vil komme opp i 300 millioner illøpet av 2018.

– Disposisjonsfondet var tømt i 2015, men er nå fylt opp de siste årene. Nettopp med tanke for slike ekstraordinære investeringer som kommer. Vi i Arbeiderpartiet og politisk ledelse vil gå inn for et slik gjenkjøp, sier Heitmann.