Gamle Driv skal huse viktig nordnorsk historie:

– Bygget har endelig kommet tilbake til sin rett

I midten av oktober åpner det et helt nytt og historisk opplevelsessenter i Tromsø. Gamle Driv blir nå senter for kystkulturens historie i Nord-Norge.

VIKTIG HISTORIE: Stian Michalsen, Jenny Åkerman og Karl Henrik Mentzen skal drive opplevelsessenteret Full Steam her i Tromsø. De ønsker å ivareta historien om den nordnorske kystkulturen, som har vært svært viktig for Norge. 

pluss

– Vi ønsker å ta vare på en historie som er i ferd med å bli glemt. Før oljen kom var eksport av fisk den viktigste inntektskilden for Nord-Norge. Dette er årsaken til etableringen og rikdommen i Norge, og den må aldri bli borte, forteller Karl Henrik Mentzen, som er gründeren bak konseptet.