Varsler avvik på rundt 230 millioner kroner hos pleie og omsorg

Administrasjonssjefen er veldig bekymret for den økonomiske situasjonen, og prognoser tilsier at det ikke er mulig å drifte videre ut året innenfor bevilget økonomisk ramme.

VARSLER AVVIK: Tirsdag leverte administrasjonssjef Britt Elin Steinveg et notat til politikerne i formannskapet som varsler et merforbruk på 230 millioner kroner innenfor sektoren Pleie og omsorg. Saken skal videre til behandling i kommunestyret.  Foto: Frank Lande

pluss

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sendte tirsdag morgen et notat til politikerne i formannskapet som varsler et avvik på rundt 230 millioner kroner innenfor Pleie og omsorg.