Skjønner ikke hvorfor huset hans ligger i forbudssone

Roald Gabrielsen bor på den ene eiendommen i Tromsø som omfattes av fotoforbudet på kartet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han skjønner ikke hvorfor.

OVERRASKET: Roald Gabrielsen bor i Tønsvikveien 1142, eiendommen som har fått en rød prikk i det interaktive kartet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet fordi det er fotoforbudssone. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

pluss

– Det var nytt for meg. Det var et forsvarsanlegg her, en peilestasjon i forbindelse med et mineopplegg. Det lå miner nedsenket på havbunnen, og det var strukket kabler. Det ble nedlagt for mange år siden, sier Roald Gabrielsen.

Beskyttelse mot overvåking

Han bor på eiendommen som kalles Åsneset på kartet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Da iTromsø ringer torsdag, sitter Gabrielsen på post i forbindelse med elgjakt. Han er overrasket å høre at eiendommen han befinner seg i en rød sone på et interaktivt kart over Forsvarets anlegg, og andre områder landet rundt, med betydning for rikets sikkerhet.

Ifølge NSMs nettside finnes det over hele Norge militære og andre installasjoner og anlegg som krever beskyttelse mot overvåking og kartlegging av hensyn til rikets sikkerhet.

– Dersom sensitiv informasjon om aktivitet, sikringssystemer eller andre detaljer knyttet til slike anlegg og installasjoner blir allment kjent, vil det svekke Norges forsvarsevne og/eller strategiske fortrinn på eget territorium, skriver NSM.

Vil kontakte Forsvaret

Roald Gabrelsen bor på eiendommen som NSM kaller Åsneset. 

Ved og rundt slike installasjoner og anlegg er det etablert områder der det pålegges restriksjoner, herunder adgangsbegrensninger, fotoforbud og forbud mot fotografering/filming fra luften og bruk av andre luftbårne sensorer.

– Jeg synes det er rart at det skal være fotoforbudssone. Det er privat grunn og jeg skjønner ikke poenget. Jeg må be Forsvaret om en forklaring på hva som er hensikten med dette, sier Gabrielsen.

Nedlagt for lenge siden

Det interaktive kartet viser hvor det er forbudt å fly med droner som tar bilder, video eller fanger inn data med andre sensorer.

– Det som står igjen etter forsvarsanlegget er et murhus på fire ganger tre meter. Det bruker jeg som lagerplass. Anlegget ble nedlagt for 15 år siden.

Gabrielsen mener mineanlegget var koblet opp mot Grøtsund fort, som også er nedlagt.

– Meg bekjent er det ingenting igjen. For noen år siden lå det kabler og fløt i havoverflaten, jeg ringte Forsvaret, men fikk til svar at det ikke var noe som ikke var i bruk.