Det tok åtte år, men omsider er Stiftelsen Tromsø gamleby på plass

Tor Lægreid mener en gamleby i Tromsø er viktig for å unngå at verdifull kulturarv går til spille

TROMSØ GAMLEBY: Etter åtte år med arbeid er endelig stiftelsen Tromsø gamleby på plass. Stiftelsen ønsker å ta vare på Tromsø sin identitet og bidra til god byutvikling, forteller Tor Lægreid.  Foto: Per Eliassen

pluss

– Formålet er ikke at de gamle trebebyggelsene skal bli som et museum, men en aktiv og bidragende del for livet i byen. Andre steder der man har lyktes med god utvikling av gamlebyer, har områdene blitt attraktive steder å oppholde seg for tilreisende og de som bor i området, forklarer Tor Lægreid, styreleder i stiftelsen.