Disse kurvene kan felle Storgata Camping for brudd på alkoholloven

Under en skjenkekontroll 21. september ble det oppdaget plastkurver med Mack-logo på. Det tolkes som reklame for alkohol.

ULOVLIG: Ifølge alkoholloven er det ikke lov å ha slike beholdere med øl-logo stående på en bardisk. FOTO: TROMSØ KOMMUNE 

pluss

I varselet skriver kommunen at «reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Reklame er massekommunikasjon i markedsføringsøyemed. Det vil si at det ikke er lov til å skrive om, eller ha bilder av, alkoholholdige produkter på for eksempel plakater, skilt, menyer, tavler og internettsider med tanke på å fremme salget av alkoholholdige varer».