Steinerskolen gir ikke lekser til førsteklassinger

Steinerskolen i Tromsø begynner ikke med lekser før på andre trinn. Skolen mener det første året bør fokusere på å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen.

Steinerskolen  Foto: Skjermdump, Google streetview

pluss

Steinerskolen er en privateid skole og har som mål «å utdanne lærevillige og sosialt modne elever gjennom en forening av akademiske og kunstneriske fag», ifølge egne nettsider. Pedagogisk leder Gudmund Østgård sier at selv om skolen gir lekser til elevene sine, begynner de ikke med det før på andre trinn.