Loddebestanden i Barentshavet er på retur: Vil trolig anbefale kvotekutt

Etter årets loddetokt, vil norske og russiske forskere trolig anbefale reduserte kvoter til neste år.

LODDETOKT: Ifølge Havforskningsinstituttet viste årets loddetokt at det er godt med fisk i enkelte områder i Barentshavet, men lite eller nesten ingenting i andre deler. FOTO: Andre Voronkov / Havforskningsinstituttet 

pluss

– Vi har sett lite lodde under årets økosystemtokt. Rett nok har vi hatt en del gode registreringer på ekkoloddet, men det var i et begrenset område, sier havforsker Georg Skaret hos Havforskningsinstituttet.